Stadgar

 

Se stadgarna för Föreningen för medborgarjournalism

Stadgarna är uppdaterade 2020-03-12