Välkommen till Föreningen för Medborgarjournalism (FMJ)

Föreningen är ideell och opolitisk men oppositionell och uppgiften är att främja yttrandefrihet, en allsidig och saklig samhällsdebatt samt intresseutveckling, särskilt genom stöd till nya medier och medborgarjournalistik. Stadgarna finns i menyvalet "Stadgar" ovan.

Föreningen bildades 2018 av en grupp medborgare som tröttnat på "Medströmsmedia" (MSM - Main Stream Media) och dess politiskt korrekta (PK) journalistik.

Prenumerera på